A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZBegrippenlijst letter: w

WoordUitleg
WarmtedoorgangscoŽfficiŽntGeeft aan hoeveelheid warmte die door een constructie heen gaat bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. De eenheid is W/m2K en wordt aangeduid met de U-waarde of de K-waarde. Meer...
Warmte-edgeTerm die het effect aanduidt van een koudebrug. 
WarmtegeleidingscoŽfficiŽntGeeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal met een dikte van 1m en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. Aangeduid met symbool lambda. Meer...
WarmteovergangsweerstandDe warmteovergangsweerstand van lucht naar een materiaal (Rsi en Rse). Meer...
WarmteweerstandDe hoeveelheid warmte die kan worden tegengehouden in een constructie (Rc-waarde) of in een laag (Rm-waarde). Meer...
WegVoor openbaar verkeer openstaande wegen of paden. Meer...
WelstandscommissieDoor de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan burgemeester en wethouders advies uitbrengt ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarvoor een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, in strijd is met de redelijke eisen van welstand. 
WetsteenSteentje waarme u de braam van een beitel kan verwijderen. Meer...
WinkelfunctieGebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten. Meer...
WinkelhaakEen winkelhaak wordt gebruikt voor het afschrijven of controleren van haakse hoeken. Meer...
WitpleisterwerkDunne laag specie Ė een mengsel van kalk en gis Ė die op muren wordt aangebracht om deze vlak en glad te maken. 
WolfeindAfgeknot dakvlak aan korte zijde van een dak. Meer...
WolfendakDak met een wolfeind. Meer...
WoningGebouw waarin het voeren van een zelfstandige huishouding mogelijk is. Meer...
WoonfunctieGebruiksfunctie voor het wonen. Meer...
WoongebouwGebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer woonfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. 
WoongenotGebruik moet verband hebben met de woonfunctie. Meer...
WoonkeetEen loods, keet of ander soorgelijk bouwwerk, bestemd om te voorzien in een tijdelijke behoefte aan woongelegenheid. 
WoonwagenVoor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. Meer...

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!