A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZBegrippenlijst letter: u

WoordUitleg
UilenbordKlein driehoekig bord op de samenkomst van drie dakvlakken in boerenschuren. In het uilenbord bevindt zich een luchtgat waar uilen in en uit kunnen vliegen. Synoniem: ulebord, oelebord. Meer...
Uit het loodNiet loodrecht. 
Uiterste grenstoestandOptreden van een bezwijkmechanisme of optreden van dusdanige vervorming in de constructie dat niet meer is voldaan aan de eis van veiligheid. 
Uitwendige reductiefactor (Cu)Factor, waarmee de oppervlakte van de doorlaat van een daglichtopeningen die zich in een inwendige scheidingsconstructie bevindt moet worden vermenigdvuldigd om deze te corrigeren voor de invloed van een voor de daglichtopening aanwezige buitenschil. Meer...
Uitwendige scheidingsconstructieConstructie die de scheiding vormt tussen een voor mensen toegankelijke besloten ruimte van een gebouw en de buitenlucht, de grond of het water, waaronder begrepen de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voorzover die delen van invloed zijn op het voldoen van die scheidingsconstructie aan een bij of krachtens dit besluit gegeven voorschrift. 
U-raamU-waarde van een glazen wand (beglazing + kozijn) zonder vitragegordijnen en externe afsluiting (als luiken e.a.). 
UV-transmissiePercentage van het UV-licht, dat direct wordt doorgelaten door het glas. 
U-waardeHoeveelheid warmte die door een vierkante meter constructie heen gaat bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. Meer...

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!