A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZBegrippenlijst letter: r

WoordUitleg
RavelingGehele constructie rond een vloeropening. 
Rc-waardeWarmteweerstand van de constructie in m2K/W. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de thermische isolatiewaarde. Meer...
Regulier-vergunningplichtige bouwwerken Meer...
RlWarmteweerstand van een constructie lucht op lucht. Meer...
Rm-waardeWarmteweerstand van een afzonderlijk laag in een constructie in m2K/W. Meer...
RolbandmaatOprolbaar meetband. Meer...
RoodOude indelingsklasse naar graad van doorbakkenheid van de baksteen. Steen is niet hard doorgebakken. Alleen toepasbaar voor binnenmuren Meer...
RooijlijnDe lijn die, behoudens toegelaten afwijkingen, bij het bouwen aan de wegzijde of aan de van de weg afgekeerde zijde niet mag worden overschreden. 
RookcompartimentGedeelte van een of meer gebouwen bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van rook. 
Rookvrije vluchtrouteVan rook gevrijwaarde route die begint bij een toegang van een rookcompartiment of een subbrandcompartiment, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt op een veilige plaats, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van een lift. 
RseWarmteovergangsweerstand van buiten naar een bouwdeel (buitenlucht naar materiaal). Meer...
RsiWarmteovergangsweerstand van een binnenruimte naar een bouwdeel (binnenlucht naar materiaal). Meer...
RubberhamerEen rubberhamer kan gemaakt zijn van zacht- of hard rubber. Rubbershamers kunnen een houtenhamer vervangen wanneer de hamer is gemaakt van hard rubber. Wanneer de hamer van zachtrubber is gemaakt wordt deze toegepast voor zachte materialen. De rubberhamer wordt ook gebruikt om tegels vast te slaan in de tuin. Meer...

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!