A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZBegrippenlijst letter: l

WoordUitleg
lambdaWarmtegeleidingscoŽfficiŽnt van een materiaal. Geeft aan hoeveel warmte er stroomt door een materiaal met een dikte van 1m en een oppervlakte van 1 m2 bij een temperatuurverschil van 1 Kelvin. Meer...
LaminaatEen onder zeer hogedruk geperste kunststof plaat. Meer...
LateiDraagbalk van hout, staal of beton boven een deur- of raamkozijn. Een latei vangt de druk op van het metselwerk. 
LeeflaagonderzoekEen verkennend bodemonderzok zondat dat het grondwater wordt onderzocht. Meer...
LessenaarsdakDak van een gebouw in de vorm van ťťn hellende dakvlak met een helling van tenminste 15 graden. Meer...
Lichte bouwvergunningKleinere bouwwerken, zoals een dakkapel of bijgebouw aan de voorkant van een woning, zijn meestal licht-vergunningplichtig. De gemeente toetst deze bouwwerken aan het bestemmingsplan, de welstandseisen, de monumentenvergunningvereiste, de stedenbouwkundige voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening.en eisen met betrekking tot constructieve veiligheid uit het Bouwbesluit. Meer...
Lichte industriefunctieIndustriefunctie waarin activiteiten plaats vinden, waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt. Meer...
LichtreflectiePercentage van het zichtbare licht dat door het glas wordt gereflecteerd. 
Lichttoetredingsfactor (LTA)Het quotiŽnt van de hoeveelheid van de doorgelaten zichtbare zonnestraling en die van de opvallende zichtbare zonnestraling per oppervlakte en per tijd. 
LichttransmissiePercentage van het zichtbaar licht, dat wordt doorgelaten door het glas (LTA). 
LIPCLIPģKunststof rozet met afwater voorziening om het isolatiematiaal in een spouwmuur vast te zetten aan de spouwanker. Meer...
LoggiaVrijstaande, overdekte galerij of een overdekt of ingesloten balkon. 
LogiesfunctieGebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen. Meer...
LogiesgebouwGebouw of gedeelte van een gebouw, waarin twee of meer logiesfuncties liggen, die zijn aangewezen op een of meer gemeenschappelijke verkeersroutes. 
LoopafstandAfstand, gemeten langs een denkbeeldige, kortst realiseerbare vloeiend verlopende lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m van constructie-onderdelen kan worden gelopen. 
Low-EEngelse benaming van glas voorzien van een coating met een laag stralingsvermogen (emissiviteit). 

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!