A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZBegrippenlijst letter: g

WoordUitleg
GasbetonEen lichtgewicht bouwsteen. Wordt niet gemaakt van beton maar van rivierzand, kalk, portlandcement en water waar tijdens het productieproces een cellenvormend middel aan wordt toegevoegd. Synoniem: cellenbeton. Meer...
Gebogen glasGlas dat door verwarming gebogen wordt. 
GebouwEen gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Meer...
Gebroken dakEen zadel- of schilddak waarvan elk dakvlak geknikt is. De ondervlakken zijn steiler dan de bovenvlakken. De naam is afgeleid van de Franse architect Mansart. Synoniem: mansarde dak. Meer...
GebruiksfunctieDe gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. Meer...
Gebruiksfunctie die bijzonder gevoelig is voor luchtvaartlawaaiGebruiksfunctie in een gebouw, waarvoor krachtens de Luchtvaartwet een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie geldt met betrekking tot structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer vanwege een luchtvaartterrein. Meer...
Gebruiksfunctie die gevoelig is voor industrie-, weg- of railverkeerslawaaiGebruiksfunctie in een gebouw, waarvoor krachtens de Wet geluidhinder een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie geldt met betrekking tot onderscheidenlijk industrielawaai vanwege een industrieterrein, wegverkeerslawaai vanwege een weg of railverkeerslawaai vanwege een spoorweg, alsmede een kantoorfunctie gelegen binnen een zone waarvoor een zodanige ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt. Meer...
Gebruiksfunctie die gevoelig is voor luchtvaartlawaaiGebruiksfunctie in een gebouw, waarvoor krachtens de Wet geluidhinder of de Luchtvaartwet een ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de uitwendige scheidingsconstructie geldt met betrekking tot luchtvaartlawaai vanwege een luchtvaartterrein, alsmede een kantoorfunctie gelegen binnen een zone waarvoor een zodanige ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting geldt. Meer...
GebruiksoppervlakteHet bruikbare vloeroppervlakte van een bouwwerk, geschikt voor het beoogde gebruik. Dit is in feite het totale vloeroppervlak tussen de omsluitende wanden van de gebruiksfunctie minus de vaste obstakels van enige omvang. Meer...
GebruiksvergunningVoor gebouwen waar veel mensen bijeenkomen, kan een gebruiksvergunning nodig zijn. De gebruiksvergunning heeft betrekking op brandveiligheid. Deze vergunning stelt bijvoorbeeld een maximum aan het aantal personen dat in het gebouw mag zijn. De regels hiervoor zijn opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. 
Geëmailleerd glasGlas waarvan één zijde geëmailleerd werd tijdens het voorspannen. 
Gegalvaniseerd staalStaal dat behandeld is, zodat het niet kan roesten. 
Geglazuurde baksteenBaksteen met een dun glasachtig laagje. Ook wel een verglaasde steen genoemd. Meer...
Gegoten glasFiguurglas met een ingewalst patroon in reliëf. 
Gelaagd glasSamenvoeging van verschillende glasbladen ongehard of voorgespannen glas met behulp van folies (PVB) of hars. Bij breuk vallen de stukken glas niet uiteen. 
Gemoffeld aluminiumIn kleur gespoten aluminium dat in een oven is uitgehard. 
Geperforeerde strengperssteenEen strengperssteen met een perforatiegraad van tussen de 15 en 20%. Meer...
Getoogd glasVlakglas waarvan een rand in de vorm van een boog is uitgesneden. 
GevelklinkerOude indelingsklasse naar graad van doorbakkenheid van de baksteen. Harde steen die geen water opzuigt. Steen wordt tegenwoordig aangeduid met B3. Meer...
Gewapend betonBeton dat inwendig is versterkt met ijzeren staven of een vlechtwerk van ijzer (wapening). 
GezondheidszorgfunctieGebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. Meer...
GH vastRaamkozijn waarbij de beglazing doorloopt tot over het kozijnhout. Meer...
GietbouwBouw met beton dat op de bouwplaats in de bekisten wordt gestort. Deze methode wordt veel toegepast bij woningbouw in grotere series. 
GlazuurEen op de dakpan aangebrachte kleurlaag op basis van glas. 
GlazuursteenBaksteen met een dun glasachtig laagje. Ook wel een verglaasde steen genoemd. Meer...
Groene steenEen baksteen die nog gebakken moet worden. Synoniemen: vormeling en groenling. Meer...
GroenlingEen baksteen die nog gebakken moet worden. Synoniemen: vormeling en groene steen. Meer...
GutsEen steekbeitel met een gebogen beitelblad Meer...
VermetgutsEen steekbeitel met gebogen blad waarbij de vouw aan de bolle zijde is geslepen. Meer...

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!