A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZBegrippenlijst letter: a

WoordUitleg
Aanbouw- en uitbouwDit is een bouwwerk dat u tegen uw bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met uw woonhuis. Meer...
AanlegvergunningEen aanlegvergunning geeft particulieren of bedrijven toestemming om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, bomen te planten en te rooien en bijvoorbeeld grond op te hogen of af te graven. De vergunning wordt verstrekt door de gemeente. Deze vergunning biedt gemeenten de mogelijkheid om de voorgenomen werkzaamheden te toetsen aan planologische plannen. 
AansluitvoorwaardenDoor representatieve organisaties van openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten opgestelde voorschriften waaraan moet worden voldaan, opdat een woning of gebouw kan worden aangesloten op het leidingnet van die bedrijven, instellingen of gemeenten. Het gaat hierbij om de aansluitvoorwaarden waaran moet worden voldaan om een gebouw aan te sluiten op het leidingnet van de aanbieders van gas, elekriciteit en water. 
AfkortenHaaks op de nerf van het hout zagen. Meer...
AfkwastenAanbrengen van een gesloten mortellaag (mengsel van cement, zand en water) op het metselwerk. 
AfreienEgaliseren van een wand of vloer met een rei (houten lat). 
AsbestinventarisatieOnderzoek conform BRL 5052 dat wordt uitgevoerd met als doelstelling vast te stellen of, en zo ja waar, in het te onderzoeken bouwwerk zich asbesthoudend materiaal bevindt. Meer...
AtriumEen binnenplein in een woning of gebouw, in de open lucht of voorzien van een (meestal) glazen dak. 
AvegaarEen houtboor voor het boren van grote gaten in dik hout. 

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!