>> Architectuur - >>Materialen - >> Binnenwanden - kalkzandsteen

Materialen
binnenwanden | isolatie | kozijnen



Binnenwanden van kalkzandsteen


Fabricage

Wordt vervaardig door zand (ongeveer 92%), kalk (ongeveer 8%) en een kleine hoeveelheid water te mengen en vervolgens te persen in de gewenste vorm (stenen, blokken of elementen). Na het persen worden de stenen, blokken of elementen gedurende ca. 8 uur in een ketel (autoclaaf) verhard onder een stroomdruk van ca. 15 bar bij een temperatuur van 200º Celsius.


Foto: Calduran, stenen worden verhard in een autoclaaf


Kwaliteit en aanduiding


Kalkzandsteen wordt op de volgende manier aangeduid:

Naar druksterkte
De druksterktebenaming is vastgelegd in de NEN 6790 TGB Steenconstructies Kalkzandsteen. Deze norm is in 2005 herzien. De herziene norm geeft de genormaliseerde druksterkte, dus gecorrigeerd met een factor in verband met het vochtgehalte en een vormfactor die afhankelijk is van de afmetingen/slankheid van de kalkzandsteen. In de oude NEN 6790 uit 1991 werd de druksterkte niet gecorrigeerd. De volgende tabel maakt het verschil tussen de oude en nieuwe druksterkte duidelijk.

 

Oude aanduiding
NEN 6790:1991

Nieuwe aanduiding
NEN 6790:2005

Oude benaming

Gemiddelde druksterkte

Nieuwe
benaming

Genormaliseerde druksterkte

Stenen

klinker

25 N/mm²

CS 16

16 N/mm2

Blokken en
elementen

gewoon

15 N/mm²

CS 12

12 N/mm²

klinker

25 N/mm²

CS 20

20 N/mm²

Hoge druk

35 N/mm²

CS 28

28 N/mm²

HoogbouwÒ

45 N/mm²

CS 36

36 N/mm²

De hogere druksterkte wordt verkregen door de kalkzandsteen zwaarder te persen voordat deze wordt verhard in de stoomketel. De gewone kalkzandsteen (CS12) wordt toegepast voor binnenmuren, binnenspouwbladen en funderingen. De klinker (CS12, CS20 en CS28) voor buitenspouwbladen, kelders en zwaar belaste binnenmuren. Het hoogbouwelement (CS36) is een product van Calduran specifiek ontwikkeld voor gebouwen van meer dan 12 bouwlagen. Door de hogere volumieke massa van 2200 kg/m3 kan tevens volstaan worden met dunnere wanden. De kalkzandsteenklinker is te herkennen aan de twee ribbels op de kopse kant van de steen.

Naar afwerking
Kalkzandsteen voor vuilwerk wordt aangeduid met ‘gewone kwaliteit’, kalkzandsteen voor éénzijdig schoonmetselwerk met ‘speciale’ kwaliteit.

Naar vorm en afmeting
Metselblokken worden aangeduid met de letter B, lijmblokken met de letter L, vellingblokken met de letter V, elementen met de letter E, hoogbouw elementen met de letters EH en holle blokken (onder de merknaam Maxolite®)  met de letters XL (lijmblok) of XV (vellingblok).
Achter de letters wordt vervolgens de breedte en de hoogte van de steen vermeld.

Voorbeeld van een codering:
CS 20 B 150/198 gewone kwaliteit
Dit betreft een kalkzandsteen metselblok met een genormaliseerde druksterkte van 20 N/mm², de blok heeft een breedte van 150 mm, een hoogte van 198 mm en is bedoeld voor vuilmetselwerk.

 

Eigenschappen

Druksterkte

15, 25, 35 of 45 N/mm²

Volumieke massa

1750 of 2200 kg/m3

Lineaire uitzettingscoëfficiënt

0,9 – 1,2 10-5 m/m.K

Warmtegeleidingcoëfficiënt

λdroog = 0,97 W / (m.K)

Soortelijke warmte

840 J/kg.K

Waterabsorptie

10 tot 18% (m/m)

Lichtreflectiefactor bij wit licht

0,4 – 0,5

Dampdiffusieweerstandsgetal

μ = 12

Geluidsabsorptiecoëfficiënt

a = 0,03 (500 – 1000 Hz)

Kleur

wit

Brandwerendheid

Tabel 1 Brandwerendheid van kalkzandsteen wanden

Wanddikte in mm

Dragende wand

Niet-dragende wand

67

45

45

100

90

90

120

120

120

150

200

240

214

360

480

Brandwerendheid volgens NEN 6069 en NEN-EN 1364-1

Luchtgeluidisolatie

Tabel 1 Geluidsisolatie van kalkzandsteen wanden

Wanddikte in mm

Ilu;k in dB

250*/300

+ 0

2 x 120

+ 3

300*

+ 5

2 x 150

+ 6

2 x 214/2 x 175*

+ 9

Hoogbouwelement® met verhoogde volumieke massa van 2200 kg/m3 .
Voor binnenwanden tussen verblijfsruimten waarin zich geen (deur)openingen bevinden geldt een Ilu- eis van – 20 dB. Hieraan kan voldaan worden met een wand van 67 mm dikke kalkzandsteen lijmblokken.

 

Soorten en toepassingen

 • Metselstenen in gladde uitvoering voor het metselen van wanden. Verkrijgbaar in waalformaat, amstelformaat en maasformaat. Geschikt voor schoon en vuilmetselwerk. De stenen zijn gemakkelijk te verwerken door het kleine formaat en het lage gewicht.
 • Metselblokken (B) in gladde uitvoering voor het metselen van wanden. Blokken zijn groter dan stenen waardoor de verwerkingssnelheid groter is.
 • Lijmblokken (L) in gladde uitvoering voor het lijmen van wanden. Door de dunne lijmvoegen kan de wand worden afgewerkt met een dunne pleisterlaag.
 • Vellingblokken (V) in gladde uitvoering voor schoonwerk wanden. De vellingblokken zijn rondom voorzien van een vellingkant waardoor ze geschikt zijn voor één- of tweezijdig schoonwerk.
 • Elementen (E) in gladde uitvoering. Elementen worden op maat gemaakt door de fabrikant. Zeer snelle verwerkingstijd.
 • Splitblokken, ook wel klissteen genoemd. Tijdens de fabricage wordt de steen door midden gespleten waardoor een ruwe oppervlakte ontstaat. Toepassing voor schoonmetselwerk. Bij buitenwanden worden de klisstenen waterwerend gemaakt door toevoeging van een hulpstof bij de fabricage.
 • Geprofileerde blokken en elementen. De blokken en elementen zijn voorzien van een 7 mm vellingkant (schuin kantje langs de randen van de blokken). Geschikt voor één- of tweezijdig schoonwerk
 • Gekleurde stenen. De stenen worden tijdens fabricage door en door gekleurd.
 • Bezande stenen. De strek is zo bewerkt dat de stenen een bezand uiterlijk hebben.
 • Warmtewanden. Kalkzandelementen zijn voorzien van sleuven ten behoeve van de verwarmingsslangen.
 • Holle steen. Onder de naam Maxolite® blokken heeft Calduran kalkzandsteen een kalkzandsteen blok ontwikkeld met tot ca. 40% holle ruimtes. De volumieke massa bedraagt 1100 kg/m3. De holle ruimtes in de blokken lopen niet door, zodat er geen omloopgeluid kan optreden. De blokken zijn geschikt voor de niet-dragende scheidingswanden.


Foto: Calduran
Elementen
Kalkzandsteen

Foto: Calduran
Holle stenen
Kalkzandsteen

Foto: Calduran
Klimaatwand
Kalkzandsteen

Foto: Calduran
Klisstenen
Kalkzandsteen

Foto: Calduran
Elementen schoonwerk
Kalkzandsteen
 

 

Voordelen

 • Goede geluidsisolatie door het hoge gewicht van kalkzandsteen (1750 kg/m3).
 • Hoog warmteaccumulerend vermogen. Dat betekent dat kalkzandsteen in de zomer langer koel blijft en in de winter juist langer warm. Door de warmteaccumulatie zijn wisselingen in de buitentemperatuur binnenshuis niet zo snel merkbaar. De verwarming hoeft niet zo vaak te reageren, wat een meer constante binnentemperatuur tot gevolg heeft. De soortelijke warmte bedraagt 840 J/(kg.K).
 • Ontbrandbaar, muur van 100 mm heeft een brandwerendheid van 90 minuten.
 • Glad en vlak oppervlakte, elementen zijn af te werken met een dunne pleisterlaag van 2 mm (spuitpleister of dunpleister).
 • Snel te verwerken, kalkzandsteen kan gelijmd of gemetseld worden.
 • Te combineren met wandverwarming.
 • Kan als schoonwerk worden uitgevoerd, dus zonder afwerklaag.
 • Maat- en vormvast. De toleranties zijn kleiner dan 1 mm waardoor gelijmd kan worden met dunne voegen en met een dunne pleisterlaag afgewerkt kan worden.
 • Groot absorptievermogen, neemt gemakkelijk vocht op en staat dat weer gemakkelijk af. Gunstig invloed op het vochtklimaat in een woning.
 • Tegelwerk kan rechtstreeks met een tegellijm op cement- of kunststofbasis worden aangebracht.
 • Wordt niet aangetast door vocht.
 • Milieuvriendelijk.


Nadelen

 • Slechte thermische isolatie door het hoge gewicht.
 • Niet te gebruiken in een agressieve omgeving, denk aan een fundering in agressief grondwater.
 • Schoon metselwerk wordt snel vuil, vooral bij de gekliste steen onder aan de gevel. Het is aan te raden het buitenmetselwerk te impregneren op basis van een silanen of siloxanen.


Aandachtspunten

 • De stenen moeten droog worden aangebracht. Kalkzandsteen krimpt namelijk bij afgifte van veel vocht met als gevolg scheurvorming.  Bescherm de stenen dus tegen regenwater tijdens de opslag en verwerking.
 • Bij het vermetselen van kalkzandsteen moet er wel op gelet worden dat men bastaardmortel (toevoeging van gehydrateerde kalk) gebruikt i.p.v. traditionele mortel. Dit wordt aangeraden om te vermijden dat de mortel zou uitdrogen en verbranden. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de mortel smeuïger wordt en zich makkelijker laat verwerken.


Links

 



© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!