>> Architectuur - >>Materialen - >> Isolatie

Materialen
binnenwanden | isolatie | kozijnenIsolatie Zin en onzin over na-isoleren

fabels | soorten | folies | kunststoffen | minerale stoffen | plantaardige stoffen | zin en onzin over na-isoleren

 

Dit artikel wordt aangeboden door Venin


Over isoleren en ventileren bestaat veel onwetendheid en onkunde. Zo zou isolatie snel
tot schimmelvorming leiden of zou ventileren het effect van de isolatie teniet doen.
Praktijkonderzoek toont aan dat na-isolatie uitstekende resultaten geeft. Met onderstaande
toelichtingen zetten we een aantal onjuistheden recht en gaan we eens na wat er waar
is van de meest gangbare ‘verjaardagspraatjes’.


1. Spouwmuren mogen niet gevuld worden; dat leidt
tot vochtdoorslag

ONZIN
De materialen die gebruikt worden voor het na-isoleren van spouwmuren zijn allemaal door TNO getest op hun weerstand tegen vochtdoorslag. VENIN bedrijven werken uitsluitend met deze goedgekeurde materialen. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat er na het isoleren problemen zullen ontstaan. Uw VENIN bedrijf staat daarvoor garant.


2. Buitenmuren moeten kunnen ‘ademen’

ONZIN

De uitdrukking op zich is al onzin want alleen levende wezens kunnen ademen.
Bedoeld wordt dat muren waterdamp door moeten kunnen laten. Nou, dat kunnen ze;
ook na het isoleren. De isolatiematerialen zijn allemaal meer waterdampdoorlatend dan
de muren zelf dus daaraan zal het niet liggen. Daar komt nog bij dat waterdamp uit de
woning voor 98% door ventilatie verdwijnt en voor slechts 2% door ‘transmissie’. Of een
constructie al dan niet waterdampdoorlatend is heeft dus praktisch geen invloed op het
vochtgehalte in een woning.


3. Lucht isoleert goed dus de spouw hoeft niet gevuld te worden

ONZIN

De binnenmuur straalt warmte af naar de buitenmuur. Alleen die straling al zorgt voor
80% van de warmteoverdracht! Het isolatiemateriaal in de spouw heft die straling op.
Daarnaast isoleert een luchtspouw slecht. Ter vergelijking: 5 cm isolatiemateriaal isoleert
zeven maal beter dan 5 cm stilstaande lucht. De lucht in een spouw staat nooit stil, er
zijn altijd wervelingen die zorgen voor warmteoverdracht. Het isolatiemateriaal voorkomt die luchtbewegingen. De warmte blijft binnen!


4. Spouwmuurisolatie leidt tot condensatie en schimmelplekken op de muur.

ONZIN

De vochtigheidsgraad in een woning wordt voornamelijk bepaald door de hoeveelheid vocht die in de woning wordt geproduceerd en de mate van ventilatie van de woning. De combinatie van deze twee wordt wel het ‘woongedrag’ genoemd. Als er te weinig geventileerd wordt of kan worden, bestaat het risico op condensatie en schimmelvorming. Dat gebeurt op oppervlakken met een (te) lage temperatuur. Door het isoleren van de spouwmuren stijgt de oppervlaktetemperatuur aan de binnenkant van de muur met enkele graden. De kans op condensatie vermindert sterk en bestaande condensatieproblemen kunnen zelfs geheel verdwijnen.


5. Ventilatie doet het effect van isolatie teniet

ONZIN

De warmte die wij in een woning brengen verdwijnt daaruit op twee manieren.
1. door transmissie; dat is het warmtetransport door muren, ramen, vloeren en daken.
2. door ventilatie via kieren bij ramen en deuren, ventilatieroosters en afzuigkanalen.
Die twee hebben niets met elkaar te maken. Door het isoleren van de muren vermindert het warmteverlies door transmissie enorm. Ventilatie heeft daarop geen enkele invloed. Voor een goed en gezond binnenklimaat is een doelmatige ventilatie noodzakelijk. Een goed geïsoleerde woning zorgt daarbij voor een behaaglijk binnenklimaat en vermindert de energiekosten aanzienlijk.
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!