>> Architectuur - >>Materialen - >> Binnenwanden - Baksteen

Materialen
binnenwanden | isolatie | kozijnenBinnenwanden van baksteen


Fabricage


Baksteen wordt gemaakt door klei te bakken. De klei wordt gewonnen langs rivieren of op landbouwgronden. Door de verschillende kleilagen is de afgegraven klei niet homogeen van samenstelling en bevat verontreinigingen zoals plantenresten. De klei is nog niet geschikt voor het bakken van stenen.

Door de klei gestructureerd af te graven, af te voeren en op te slaan wordt al een gelijkmatiger samenstelling verkregen. Ook kan er nu lucht bij de klei komen voor het verteren van de plantenresten. De klei moet minstens gedurende een jaar worden opgeslagen in een kleikelder of buiten in een kleidepot voordat alle plantenresten verteerd zijn.

Na het rijpen wordt de klei in de steenfabriek gekneed, gemalen en gemengd tot een homogene plastische massa. De klei is nu geschikt voor de baksteenfabricage. Het fabricageproces bestaat uit:

 • Vormen van de steen.
 • Drogen van de steen.
 • Bakken van de steen.

Een ongebakken steen wordt ook wel aangeduid met groene steen, vormeling of groenling.

Vormen van de stenen
Bakstenen kunnen op de volgende manieren worden gevormd:


Drogen van de stenen
Het waterpercentage in de gevormde steen bedraagt ongeveer 20%. Zou de steen nu gebakken worden, dan zal de steen uit elkaar worden gedrukt doordat het water omgezet wordt in stoom. Het is daarom van groot belang om de gevormde stenen goed te laten drogen. Het drogen vindt tegenwoordig plaats in droogkamers met warme lucht of stoom onder geconditioneerde omstandigheden. Belangrijk bij het drogen is dat het in het juiste tempo gebeurt. Een te snelle droging veroorzaakt krimpscheuren in de steen. Een te langzame droging is niet efficiënt en niet kostenbewust. Voor elke steensoort is een ideale droging te bepalen. Het drogen duurt 2 tot 4 dagen.


Bakken van de stenen
Het bakken gebeurt bij een temperatuur van 900 oC tot 1100 oC . De eigenschappen van baksteen worden in hoge mate bepaald door de graad van doorbakkenheid. Bij een lage baktemperatuur van ca. 900 oC ontstaat een vrij zachte heldere poreuze steen. Bij een hoge baktemperatuur van ca. 1100 oC een harde, dichte doffe steen. De oude kwaliteitsbenaming van baksteen is afgeleid naar de kleur van de doorbakkenheid: rood, boerengrauw, hardgrauw en gevelklinker. Tegenwoordig is deze kwaliteitsbenaming vervangen door een kwaliteitsaanduiding naar gebruiksklasse en is vastgelegd in de NEN2489.

De kleur van de baksteen wordt tevens bepaald door:

 • De keuze van de klei.
 • Kleurvormende pigmenten. Metaaloxiden veroorzaken een rode kleur.
 • Toevoeging van kalk vergeeld de steen.

Om de bakstenen vorstbestendig te maken moeten de stenen bij een hoge temperatuur gebakken worden zodat voldoende sintering optreedt. Dat verklaart waarom in Nederland de meeste gevelbakstenen grauw van kleur zijn. In warme landen ziet men vaak heldere terracotta gevelbaksteen omdat deze bij een lage temperatuur gebakken kunnen worden.


Eigenschappen

Druksterkte Frep

7-8 N/mm², lichte baksteen 5 N/mm²

Treksterke

Nihil

Volumieke massa

1500 – 2100 Kg/m3

Lineaire uitzettingscoëfficiënt

0,5 10-5 m/m.K

Warmtegeleidingcoëfficiënt

λdroog = 0,45-0,8 W / (m.K)

Soortelijke warmte

840 J/kg.K

Dampdiffusieweerstandsgetal

μ = 10-30

Brandwerendheid

Wanddikte in mm

Brandwerendheid in min.

65

40

100

90

210

400

320

800

Luchtgeluidisolatie

Wanddikte in mm

Ilu;k in dB

70

-13

100

-9

120

-7

 

Soorten en toepassingen

Baksteen als schoonmetselwerk wordt weinig toegepast voor binnenwerk. De holle baksteen wordt in België wel met regelmaat voor binnenwanden gebruikt, afgewerkt met een pleisterlaag. De Holle baksteen (meestal in blokvorm) is een lichte baksteen die voorzien is van holle ruimtes. Deze holle stenen worden gelijmd, schoon metselwerk wordt meestal gemetseld. In Nederland worden de binnenwanden voornamelijk uitgevoerd in kalkzandsteen en gipsblokken.

De volgende baksteensoorten zijn te onderscheiden:

 • Handvormsteen. Vijf bezande kanten en één afgesneden vlak. Onregelmatig oppervlak, gekenmerkt door een aantal plooien en nerven.
 • Vormbaksteen. Vijf bezande kanten en één afgesneden vlak. Regelmatig oppervlak.
 • Strengperssteen. Kan aan drie kanten bezand zijn, strakke vorm met snijvlakken. Alleen deze steen kan geperforeerd zijn.
 • Stempelperssteen. De klei wordt machinaal in stalen vormen geperst waardoor een strakke steen ontstaat. De steen is te herkennen aan een fabrieksstempel die in de steen is gedrukt. Voor een zeer harde en dichte steen (vuurvaste stenen) kan een vormbaksteen of strengperssteen ook nageperst worden door een stempelpers.
 • Holle strengperssteen: perforatiegraad (percentage holle ruimte in een steen) meer dan 20%.  Voor niet dragende binnenwanden.
 • Geperforeerde strengperssteen: perforatiegraad tussen de 15 en 20%.
 • Normale strengperssteen: perforatiegraad minder dan 15%.
 • Verblendsteen: strengperssteen van fijn klei met doorlopende grote gaten in de hoogte van de steen. Verblendsteen wordt meestal uitgevoerd in heldere kleuren zoals geel, rood en wit en vaak geglazuurd. Toepassing voor siermetselwerk in minder glad en nauwkeurig uitgevoerd metselwerk.
 • Geglazuurde stenen: baksteen met een dun glasachtig laagje. Ook wel een verglaasde steen genoemd.


Baksteen voor binnenmuren

Foto: Wienerberger
Porotherm Poriso
Holle baksteen

Foto: Wienerberger
Porotherm PorisoStuc
Holle baksteen

Foto: Wienerberger
Porotherm Lijmblokken
Holle baksteen

Foto: Wienerberger
Porotherm Metselblokken
Holle baksteen

Foto: Ploegsteert
Thermoblok
Holle baksteen

Foto: Ploegsteert
Hoge weerstandblok
Holle baksteenBaksteen voor binnen- en buitenmuren

CRH Clay Products
Handvorm baksteen

steenf. Engels Helden
Vormbak baksteen

CRH Clay Products
Strengpers baksteen

Hanson
Stempelpers baksteen

Kon. Tichelaar Makkum
Glazuur baksteen

Wienerberger
Vormstenen baksteen

Foto: St. Joris
Verblendsteen (strengpers)

Foto: Beatsons
Verblendsteen (strengpers)

Wienerberger
Gemengde baksteen

 

Voordelen

 • Een hoge druksterke, de mortel is echter de zwakste schakel. De representatieve druksterkte van een baksteen kan gemakkelijk 25 N/mm2 bedragen. De mortelsterkten variëren echter maar van 3 tot 15 N/mm2 . De constructeur mag uitgaan van een representatieve waarde van 7 tot 8 N/mm2 . Voor binnenmuren, uitgevoerd in een lichtere baksteensoort, kan worden gerekend op een waarde van 5 N/mm2 . Voor exacte waarde zie de NEN 6790.
 • Veel verschillende kleuren en structuren mogelijk.
 • Handig formaat om de stenen handmatig te kunnen verwerken.
 • Verschillende metselverbanden mogelijk.
 • Duurzaam, vrijwel geen onderhoud.
 • Als schoonmetselwerk uit te voeren.
 • Zowel binnen als buiten toepasbaar.
 • Goede vorstbestendigheid bij voldoende baktemperatuur.
 • Onbrandbaar.
 • Vormvast.
 • Vrijwel ongevoelig voor chemische invloeden.


Nadelen

 • Geringe warmte-isolatie.
 • Kan slechts geringe trekspanningen opnemen.
 • Arbeidsintensief en weersafhankelijk (voor buitenmetselwerk).
 • Moet zorgvuldig worden aangebracht (voor buitenmetselwerk).
 • Gevoelig voor uitbloeiing (witte vlekken op het metselwerk)en uitloging (voor buitenmetselwerk).
 • Door de aanwezige poriënstructuur in baksteen zuigt het materiaal vocht op (capillaire werking). Let dus op de detaillering bij de fundering, kozijnen en dak. Breng vochtwerend materiaal aan om de poriënstructuur te doorbreken teneinde vochtdoorslag te voorkomen.


Links© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!