A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   ZMonumentenglas


Onder monumentenglas wordt verstaan glas met een beperkte breedte en met een "oude" uitstraling. Wordt toegepast in monumentale gebouwen waar de bestaande kozijnen gehandhaafd moeten blijven met de smalle glassponningen. Monumentenglas kan uit dubbelglas bestaan met een hele kleine luchtspouw.

Om het bestaande raamhout met authentieke detailleringen zo min mogelijk aan te tasten kan ook een gelaagde ruit van 8 mm of enkel glas 4,1 mm dik worden toegepast van leverancier Van Ruysdael. Dat glas wordt nog op de oude manier getrokken met de klassieke oneffenheden in het glas. Het glas wat tegenwoordig wordt toegepast wordt niet getrokken maar geproduceerd volgens het floatprocede. Floatglas reflecteert hinderlijk en heeft een te kille uitstraling voor een monument.       
    De oneffenheden van klassiek getrokken glas     spiegelen anders dan de floatglasreparatie      rechtsboven in het raam.

Door de speciale bewerking die het 8 mm of 4,1 mm glas heeft ondergaan, er zijn edelmetalen meegebakken die de warmte reflecteert, heeft het glas een U-waarde van 3,8 W/m2.K. De U-waarde van het gehele raam (dus glas met een autentiek kozijn) komt dan uit op ongeveer 4 W/m2.K. Deze isolatiewaarde voldoet aan het Bouwbesluit.
De isolatiewaarde voor een raam past goed bij een monumentale gebouw. Een betere isolatiewaarde veroorzaakt meestal ongewenste vocht- of schimmelproblemen doordat de muren, kozijnen, e.d vaak ook geen hogere isolatiewaarde hebben. Het is immers van groot belang op de isolatiewaarden van de verschillende uitwendige scheidingsconstructies op elkaar af te stemmen.

Het 4,1 mm glas kan worden toegepast in panden waar geen eisen worden gesteld aan de inbraakwerendheid en geluidisolatie. Worden hier wel eisen aan gesteld dan komt het 8 mm gelaagd glas in aanmerking.

De oneffenheden van klasiek getrokken glas spiegelen anders dan floatglas. Van binnenuit ondervindt men geen hinder van de licht oneffen structuur van Van Ruysdael glas.Technische gegevens

  4,1mm 8 mm
LTA 82% 74%
ZTA 73% 71%
U-waarde 3,8 3,7
RA (WVL) dB(A) 27 30
RA (LVL) dB(A) 28 31
RA(RVL) dB(A) 30 32
Het 8 mm glas is geluid- en inbraakwerend.  


Klik hier voor meer informatie over Van Ruysdael glas

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!