A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z


Aanbouw- en uitbouw


Dit is een bouwwerk dat u tegen uw bestaande woning aanbouwt en dat direct in verbinding staat met uw woonhuis. Het verschil tussen een aanbouw- en uitbouw en een bijgebouw is dat met een aanbouw een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw wordt toegevoegd en met een uitbouw wordt een bestaande ruimte in het hoofdgebouw vergroot. In beide gevallen wordt het hoofdgebouw uitgebreid en in beide gevallen geldt dat de nieuwe ruimten toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw. Het verschil met een bijgebouw is gelegen in het feit dat bij een bijgebouw geen verbinding bestaat tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Een bijgebouw dient voorts in architectonische zin ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan dus wel tegen het hoofdgebouw worden aangebouwd. Een garage die tegen een woning is gebouwd kan dus wel degelijk een bijgebouw zijn. Indien er echter een verbindingsdeur wordt aangebracht vanuit de woning naar de garage zal sprake zijn van een aanbouw.

Wat is de definitie van een erker in relatie tot een uit-/ aanbouw op de grond. Dient een erker op een bepaalde hoogte boven het maaiveld te beginnen (en dus los van het maaiveld te hangen)? Is een niveauverschil van 1 millimeter tussen maaiveld en onderkant erker ook een erker of is dit een uitbouw van de woning?

De bouwregelgeving kent de term erker niet. Een erker is daarmee geen aan- of uitbouw als bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken. Indien een erker op de grond staat is sprake van een uitbouw. Een erker die de grond niet raakt is een regulier vergunningplichtig bouwwerk.


Valt een aanbouw van een berging bij een activiteitencentrum of woonvorm voor gehandicapten ook onder licht bouwvergunningplichtige bouwwerken?

De mogelijkheden voor bouwvergunningsvrij en licht-bouwvergunningplichtig bouwen zijn voor gebouwen met een woonfunctie ruimer dan voor gebouwen met een andere functie. Voor wat betreft het gebouw met een woonfunctie vindt u de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen in artikel 2 (onderdeel a of b) van het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. Dit besluit vindt u op www.vrom.nl/woningwet onder 'wetten en regels'. Indien het activiteitengebouw valt onder een andere functie dan de woonfunctie (er is geen sprake van een woning of woongebouw), zult u een reguliere bouwvergunning moeten aanvragen.


Aan een bestaand huis zit aan de achterkant een uitbouw van 2,5 meter. De aanbouw bestaat uit één bouwlaag over de hele breedte van de woning. Wanneer ik een dak op deze uitbouw wil plaatsen, wat voor bouwvergunning is daarvoor nodig en kan een bestemmingsplan (in algemeen zin) deze verbouwing beletten/verbieden?
Daar heeft u een reguliere bouwvergunning voor nodig omdat het niet is onder te brengen bij de bouwwerken die zijn genoemd in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (het betreft een dak / dakopbouw). Dit betekent dat het bouwplan moet worden getoetst aan het bestemmingsplan.


Brochure aan- en uitbouwen
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!