>> Regelgeving - >> slopen

Asbestinventarisatie conform SC540

>> Meer vragen over slopen


In het kader van de afgifte van een sloopvergunning, voor het geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk, is een asbestinventarisatierapport vereist. Dit asbestinventarisatierapport dient een volledige inzage te geven in de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in het te slopen bouwwerk. Dit kan bereikt worden door het leveren van een z.g. type A-rapport (direct waarneembare asbest, asbesthoudende producten, etc.), dat is uitgevoerd op grond van de beoordelingsrichtlijn SC 540.
Zijn in het type A-rapport alle “direct waarneembare asbest of asbesthoudende producten” geïnventariseerd, dan is het rapport geschikt voor behandeling van de aanvraag om sloopvergunning. Als dit niet het geval is, dan dient het rapport alsnog te worden aangevuld te worden met de ontbrekende gegevens, voor aleer de vergunning wordt verstrekt.

Het is niet uitgesloten dat tijdens het onderzoek naar asbesthoudende materialen het vermoeden bestaat dat er dergelijk materiaal in een bouwkundig element of elementen van het bouwwerk is verwerkt, welke niet direct waarneembaar zijn.
Dit vermoeden wordt geuit in het type A-rapport, en leidt tot het instellen van een nader aanvullend asbestonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd tijdens het bouwkundig slopen van het bouwwerk. Een dergelijk aanvullend asbestonderzoek is een z.g. type B-rapport.

In de vergunningsvoorwaarden dient opgenomen te worden dat, als het type A-rapport melding maakt van het instellen van een type B-rapport, er tijdens het bouwkundig slopen van het bouwwerk, een aanvullend asbestonderzoek type B-rapportage, uitgevoerd dient te worden.

Maakt het type A-rapport geen melding van het instellen van een type B-rapport, dan is er geen aanleiding dit als voorwaarde in de vergunning op te nemen. Het wel opnemen van een dergelijke voorwaarde zou leiden tot onnodige verwarring.

Bron: A.C.E. Milieuadvies

 

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!