Verbeteren van bestaande houten kozijnen

Het is niet altijd noodzakelijk om de kozijnen geheel te vernieuwen wanneer de kwaliteit grotendeels van het kozijn nog goed is. Vanuit het oogpunt van verantwoord materiaalgebruik en milieu gaat de voorkeur in dat geval uit naar houtrenovatie en eventueel vervanging van uitsluitend de ramen en deuren (dus kozijn blijft gehandhaafd). Het controleren op houtrot doet u door in het kozijn te prikken met een schroevendraaier of priem. Voelt het hout zacht aan dan is het hout rot. Controleer vooral de onderdorpel en de onderkant van de opstaande delen.
De onderdorpel is veelal de zwakste schakel in het kozijn. Bij veel oude kozijnen sluit de onderdorpel namelijk direct aan op de waterslag. Door het ontbreken van de loodslabbe tussen onderdorpel en waterslag kan in deze naad langdurig water blijven staan, waardoor de kans op houtrot groot is. Loop tevens de kozijnverbindingen goed na. De kozijnverbindingen kunnen na verloop van de tijd open komen te staan. In de openstaande verbindingen dringt vocht binnen waardoor op den duur houtrot ontstaat. Bovendien zuigt de kopse kanten van het hout veel vocht op.

Voor het repareren van kleine aantastingen (max 10 cm3) zijn er diverse vulmiddelen van kunstharsen beschikbaar. Het aangetaste hout dient ruim uitgehakt te worden tot op het gezonde hout. Gebruik voor het opvullen van gaten nooit plamuur of stopverf. Bij grotere aantastingen moeten nieuwe delen hout ingezet worden, bij voorkeur in dezelfde houtsoort als het kozijn. Als in de onderdorpel ernstige houtrot voorkomt kunt u deze het beste in zijn geheel vervangen. Indien de ramen en / of deuren in slechte toestand verkeren kunt u deze het beste in zijn geheel vervangen.

 


Leveranciers houtrenovatieproducten

Bedrijf Naam met link Product
Alabastine - op de website werkbeschrijvingen voor de doe-het-zelver
Anker Stuy verven - Lastona Houtreparatiemiddelen
Lamikon
Nelf - Zusex renovatiecompound, flexicompound, snelcompound en impregneer OV
Profitech - Proflex houtreparatie en renovatie systemen
Sikkens  
Window Care Systems
Woodcap

 


Meer informatie over houtrenovatie:


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!