Aluminium kozijnen

In de jaren 50 werden de eerste aluminium kozijnen toegepast in Nederland. Deze kozijnen bestonden uit ongeïsoleerde profielen. Ten opzichte van stalen kozijnen, toen nog veel toegepast, hadden aluminium kozijnen vele voordelen zoals het lage gewicht, duurzaamheid en lange levensduur. Steeds meer fabrikanten van stalen kozijnen gingen over tot het produceren van aluminium kozijnen.

Nadeel van aluminium profielen is de hoge warmte geleidbaarheid. Omdat het kozijn vroeger volledig uit aluminium bestond isoleerde het kozijn dus slecht en ontstond condens aan de binnenkant van het kozijn. Bij echt lage temperaturen, bevroor het kozijn zelfs aan de binnenzijde, niet echt comfortabel dus. Tegenwoordig vinden we dit type kozijn nog steeds, maar het mag officieel niet meer in woningen worden gebruikt maar wel in bijgebouwen zoals schuurtjes. Helaas worden er bijvoorbeeld nog steeds serres en tuinkamers van gebouwd, waarbij de mensen het verhaal wordt voorgehouden dat ze voor relatief weinig geld een aluminium serre hebben. Om dit probleem op te lossen worden tegenwoordig aluminium raam- en kozijnprofielen gemaakt waarin een thermische onderbreking is aangebracht. Deze thermische onderbreking kan bestaan uit een sterk isolerend schuim of een aantal kunststof strippen die eigenlijk het profiel verdelen in warme kant aan de binnenzijde en een koude kant aan de buitenzijde. De stilstaande lucht in het holle profiel werkt als een uitstekende thermische isolator. Door de hogere oppervlaktetemperatuur van het profiel aan de binnenzijde vermindert de kans op condensatievorming.

Een grote vlucht hebben aluminium kozijnen, ramen en deuren daarom ook genomen in de jaren 70 en in de jaren 80 bij woningverbetering toen de aluminium kozijnen werden voorzien van deze koudeburg onderbrekening. Maar ook tegenwoordig worden aluminium kozijn veel toegepast vanwege de duurzaamheid, lange levensduur, goede isolatiewaarde, weinig onderhoud en lage gewicht.

 

         
Aluminium kozijn zonder koudebrug onderbreking. Foto: RC Systems   Aluminium kozijn met koudebrug onderbreking (met rood aangeduid). Foto: RC Systems

 

 

Bij renovatie van monumentale panden krijgt aluminium vaak de voorkeur boven kunststof kozijnen. Met aluminium zijn slanke gedetailleerde profielen mogelijk, dit in tegenstelling tot kunststof profielen.
De aanschaf kosten van aluminium kozijnen zijn in vergelijking met hout of kunststof hoog waardoor aluminium niet zo vaak wordt toegepast in de woningbouw. De hoge aanschafprijs schrikt particuliere kopers af. Echter door de lange levensduur en duurzaamheid worden deze hogere aanschafkosten later terugverdiend. In de utiliteitsbouw worden aluminium kozijnen door de lage afschrijvingskosten vaker toegepast.
         
  Aluminium kozijn in monumentaal pand. Foto: Reynaers

 Afwerking aluminium profielen

Indien aluminium niet wordt behandeld ondergaat het materiaal een natuurlijk oxidatieproces. Op het aluminium verschijnt een grauw laagje van aluminiumoxide, zie bijvoorbeeld bij aluminium daktrimmen. Dit ondoor­dringbaar laagje aluminiumoxide beschermt het aluminium tegen verdere oxidatie. Dit proces geeft dus geen schade aan het aluminium maar beschermt het aluminium juist. Het oxide laagje is natuurlijk niet zo fraai. Om die reden worden aluminium voorzien van een kunstmatig aangebracht beschermlaag. De meest toegepaste methode voor deze beschermlaag is anodiseren of lakken. Anodiseren is het aanbrengen van een oxidatielaag langs gecontroleerde omstandigheden maar biedt in de praktijk niet voldoende bescherming. De beste methode om de profielen te beschermen is lakken door middel van een poedercoating. Poedercoating is het aanbrengen van een laag poeder op de profielen waarna de profielen in een oven gebracht worden van zo'n 200° C zodat het poeder op het profiel gebakken wordt.


 

Aluminium in contact met andere materialen

Als aluminium in contact komt met staal, koper, lood, messing of brons zijn er beschermende maatregelen nodig om corrosie van het aluminium te voorkomen. Er ontstaat dan namelijk een chemische reactie tussen het aluminium en het ander metaal. Stalen ankers moeten worden voorzien van een zinklaag. Bevestigingsmiddelen dienen te worden uitgevoerd in aluminium, roestvaststaal of kunststof. Pas geen lood toe boven een aluminium kozijn voor de waterkering maar een kunststof folie.

Sommige houtsoorten, zoals eik en notelaar, scheiden een zuur af dat het metaal kan aantasten, in het bijzonder in een vochtige omgeving of indien het hout niet droog is. Isolatie is hier
dus aanbevolen, b.v. door een bitumineuse verf. Wanneer het hout behandeld wordt tegen verrotting, bijvoorbeeld de stelkozijnen voor de aluminium kozijnen, dient men na te gaan of de gebruikte producten niet schadelijk zijn voor het aluminium. Producten die b.v. koperzouten, kwikzilverzouten of fluor- verbindingen bevatten, mogen niet toegepast worden.

Pleister of cementstof in vochtige lucht en het bespuiten van pleister of cement hebben op het
aluminium een oppervlakkige inwerking, die na het reinigen witte vlekken vertoont, zelfs op geanodiseerde oppervlakken.
Deze oppervlakkige bevlekking heeft echter geen invloed op de mechanische eigenschappen
van het aluminium. Het is aan te raden het aluminium te beschermen gedurende de constructiefase door het tijdelijk aanbrengen van een beschermingsfolie of tape voorzien van een niet agressief kleefmiddel.
Voor aansluiting van het binnen- en buitenpleisterwerk met de aluminiumconstructie is de toepassing van een ’pleisterwerk stopprofiel’ aangewezen.
In de afwerkingfase, na de montage van de aluminium constructies, dienen de nodige voorzorgen genomen te worden om beschadigingen van het aluminium te voorkomen.Monteren van aluminium kozijnen

Het monteren van aluminium kozijnen gebeurd door middel van stelkozijnen. Bij de bouw van nieuwe huizen worden eerst de stelkozijnen geplaatst en vervolgens de muren gemetseld. Pas in de afbouwfase (wanneer de gevels zijn gevoegd, dak is dicht, enz.) worden de aluminium kozijnen in de stelkozijnen geplaatst. Dit wordt gedaan om beschadigingen aan de aluminium kozijnen te voorkomen. Bij het vervangen van bestaande houten kozijnen door aluminium kozijnen kan het bestaande houten kozijn als stelkozijn dienen. Het plaatsen van het aluminium kozijn in het stelkozijn dient met de nodige zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Laat dit over aan een vakman.Aandachtspunten bij aanschaf aluminium kozijnen

  • Let er goed op dat de profielen voorzien zijn van een koudebrug onderbreking bij toepassing in verwarmde ruimten zoals woningen. Goedkope aluminium kozijnen bestaan niet zonder koudebrug onderbrekening!
  • Informeer naar de isolatiewaarde van het kozijn. De isolatiewaarde van kozijnen wordt uitgedrukt in de U-waarde. Hoe lager de U-waarde, hoe beter de isolatiewaarde van het kozijn. De U-waarde van aluminium kozijnen varieert tussen de 2 en 4 W/m²K.
  • Vraag naar de garantie op het lakwerk (het Qualicoat of Qualanod keurmerk). Lakwerk op basis van poedercoating is het beste.
  • Breng aluminium kozijnen nooit in contact met cement, pleisterwerk of specie. De specie zal witte onherstelbare vlekke achterlaten op de profielen. Monteer de aluminium kozijnen dus nadat al het voegwerk van het metselwerk af is. Contact met speciewater kan al onherstelbare schade veroorzaken aan de kozijnen. Laat het pleisterwerk aan de binnenkant niet aansluiten op het aluminium kozijn maar plaats er een kantplank van hout of een kunststof profiel tussen.

 Geraadpleegde bronnen en meer informatie:


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!