>> Bouwbesluit - >> Vloerafscheidingen

>> Veel gestelde vragen over vloerafscheidingen.

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingenWat zijn de eisen voor vloerafscheidingen?

De eisen die worden gesteld aan vloerafscheidingen zijn vastgelegd in afdeling 2.3 van het Bouwbesluit. Hieronder wordt de artikel tekst van het Bouwbesluit weergegeven voorzien van een toelichting. Voor de toelichting is het praktijkboek Bouwbesluit 2003 geraadpleegd dat op de VROM-site te downloaden is. De toelichting is aangevuld met conclusies uit diverse publicaties die over vloerafscheidingen de afgelopen jaren zijn gepubliseerd. Het artikel roept namelijk nogal wat vragen op doordat er geen bepalingsmethodes zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

 Toelichting

 • Onder een vloer wordt een horizontaal vlak met een breedte van ten minste 500 mm verstaan dat onder normale omstandigheden betreedbaar is voor mensen. Een dak, een vensterbank of een glazenwasserstrook is onder normale omstandigheden niet betreedbaar voor mensen.
 • In tegenstelling tot het oude Bouwbesluit mag een beweegbaar raam of luik niet beoordeeld worden in gesloten toestand. Het beweegbaar raam of luik moet worden beoordeeld alsof het niet aanwezig is.
 • Verhuisramen of andere beweegbare afscheidingen mogen in gesloten toestand worden beoordeeld indien deze afscheidingen niet op een normale manier open kunnen en normaliteit ook gesloten zijn.
 • Beweegbare afscheidingen die maar beperkt open kunnen zoals klepramen mogen in gesloten toestand worden beoordeeld indien in maximale open toestand wordt voldaan aan de maximale toegestane openingen van een vloerafscheiding. Voor een klepraam geldt dat deze maximaal 50 mm open te zetten is.
 • Als een vluchtroute over een dak voert, moet dat dak of het deel van het dak waarover de vluchtroute voert, worden aangemerkt als een vloer.
 • Langs de rand van een luik moet een vloerafscheiding aanwezig zijn indien het hoogteverschil groter is dan 1 meter. Denk hierbij aan een zolder die bereikbaar is via een vlizotrap of aan een kruipluik waar de kruipvloer ter plaatse van het luik meer dan 1 meter onder de begane-grondvloer is gelegen.
 • De hoogte moet worden gemeten t.o.v. onderliggende vloer, terrein of water. Een aansluitend dak is geen vloer!


Toelichting

Schematische weergaven van de leden:

 • Figuur 1: Vloerafscheiding moet minimaal 1 meter hoog zijn bij een hoogteverschil van meer dan 1 meter met uitzonderingen van de celfunctie (1,2 meter) en de woonwagen (geen eis).
 • Figuur 2: Vloerafscheiding moet minimaal 1,2 meter hoog zijn bij een hoogteverschil van meer dan 13 meter.
 • Figuur 3: Vloerafscheiding t.p.v. een raam moet minimaal 0,85 meter zijn bij een hoogteverschil van meer dan 1 meter.
 • Figuur 4: Voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang en voor de sportfunctie waarvan het hoogteverschil minder dan 13 meter is geldt dat wanneer a + b > 1,1 meter, de hoogte van de vloerafscheiding verlaagd mag worden tot maximaal 0,7 meter.
Het kozijnhout is geen beweegbare afscheiding. De hoogte van de vloerafscheiding mag gemeten worden tot bovenkant onderdorpel van het kozijn.    


Toelichting


Maximale openingen die gelden voor een woonfunctie.

De breedte van de opening moet zo gemeten worden dat een cirkel, met een diameter ter breedte van de toegestane opening, nog net in de opening past.

   
    Een hekwerk als vloerafscheiding in een woning. Op geen enkele plaats zijn de openingen breder dan een cirkel met een diameter van 100 mm (op een hoogte tot 700+) en 500 mm (op een hoogte vanaf 700+)

 Toelichting

 • Onder een opstapmogelijkheid wordt een bouwkundige constructie verstaan. Bijvoorbeeld een vensterbank.
 • Het plaatsen van een radiator, een convector, leidingen, meubelen, enz. is geen bouwen in de zin van de Woningwet. Deze onderdelen behoren tot de inrichting van een bouwwerk en hoeven niet als opstapmogelijkheid te worden gezien.

Voorbeeld

 • Betreft een raamopening in een woonfunctie.
 • Ingevolge artikel 2.18 lid 1 moet de vensterbank minimaal op een hoogte van 0,7 m boven de vloer worden aangebracht.
 • Ingevolge artikel 2.16 lid 3 moet de vloerafscheiding minimaal 0,85 m hoog zijn.
 • Om aan artikel 2.16 lid 3 te kunnen voldoen wordt een reling tussen het kozijn aangebracht.
 • Ingevolge artikel 2.17 lid 3 mag de breedte van de opening tussen onderkant reling en bovenkant kozijnhout ten hoogste 500 mm bedragen.
   

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!