>> Bouwbesluit - >> Verkeersruimte

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Wat is een verkeersruimte en een verkeersroute?

Definitie verkeersuimte
Ruimte anders dan een ruimte in een verblijfsgebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte, bestemd voor het bereiken van een andere ruimte.

Definitie verkeersroute
Route die begint bij een toegang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de toegang van een andere ruimte

In de praktijk wordt het begrip verkeersruimte met regelmaat verkeerd begrepen. Een gang, hal of portaal in een woning of een galerij, corridor of trappenhuis hoeft niet als verkeersruimte te worden benoemd wanneer die ruimte al deel uitmaakt van een verblijfsgebied. Een verkeersruimte hoeft tevens geen afsluitbare ruimte te zijn. Dat houdt in dat bijvoorbeeld een hal voor een deel als verblijfsgebied aangemerkt mag worden en voor het ander deel als verkeersruimte.

Mogelijke varianten van ruimtebenoemingen


De gang is aangemerkt als verblijfsgebied. De gang mag nu tevens benoemt worden als verblijfsruimte. Omdat de gang in dit geval niet voldoet aan de eisen van een verblijfsruimte (geen voldoende daglicht) is de gang aangemerkt als onbenoemde ruimte.Hier is de gang aangemerkt als verkeersruimte en mag dus geen verblijfsgebied zijn.De gang is deels aangemerkt als verblijfsgebied en deels als verkeersruimte. Omdat het stukje van de gang aangemerkt als verblijfsgebied niet voldoet aan de eisen van een verblijfsruimte (vloerbreedte is kleiner dan 1,8 meter), is het oppervlakte aangemerkt als onbenoemde ruimte.


In sommige gevallen eist het Bouwbesluit wel een verkeersruimte. Bijvoorbeeld via artikel 4.5 toegankelijkheidssector voor een woongebouw:

Een toegang van een woonfunctie met een gemeenschappelijke toegankelijkheidssector als bedoeld in artikel 4.4, tweede lid, is bereikbaar langs een route die uitsluitend voert door gemeenschappelijke verkeersruimten gelegen in een toegankelijkheidssector.

In dat geval moet het woongebouw wel voorzien worden van een verkeersruimte. Voor een woning niet gelegen in een woongebouw eist het Bouwbesluit geen verkeersruimte. De hal in een woning mag daarom aangemerkt worden als verblijfsgebied mits het totale verblijfsgebied voldoet aan de eisen van een verblijfsgebied. Natuurlijk mag de hal ook aangemerkt worden als verkeersruimte, maar dan mag de verkeersruimte niet deel uitmaken van het verblijfsgebied.

In verschillende Bouwbesluit artikelen wordt gesproken over een verkeersroute. Bijvoorbeeld in artikel 4.12 vrije doorgang staat het volgende:

Een verkeersroute die begint bij een toegang als bedoeld in artikel 4.11, heeft over de volle lengte een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van ten minste de grenswaarde als aangegeven in tabel 4.10. De breedte geldt niet voor een verkeersroute voor zover deze over een trap voert.

Volgens de definitie van een verkeersroute hoeft een verkeersroute niet te liggen in een verkeersruimte. Een verkeersroute mag door verblijfsgebieden en verblijfsruimten voeren. Naar elke ruimte in een gebouw voert een verkeersroute.


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum


 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!