>> Bouwbesluit - >> Verblijfsgebied

>> Voorbeeld verblijfsgebied woning

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Wat is een verblijfsgebied?


Definitie
Gedeelte van een gebruiksfunctie met ten minste een verblijfsruimte, bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, een badruimte, een technische ruimte of een verkeersruimte.

Een verblijfsgebied, ook wel aangeduid met VG, bestaat dus uit één of meer verblijfsruimten of andere aparte ruimten die met elkaar in verbinding staan en op dezelfde verdieping zijn gelegen. Uitgezonderd de toiletruimte, badruimte, technische ruimte en verkeersruimte. De oppervlakte van de niet-dragende scheidingswanden wordt meegerekend bij de oppervlakte van het VG.

Opmerkingen:

  • Minimaal 55% van het gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie moet aangemerkt worden als verblijfsgebied. Een woonfunctie met een gebruiksoppervlakte van bijvoorbeeld 120 m2 moet minimaal 120 x 0,55 = 66 m2 verblijfsgebied zijn. Indien 80 m2 van het gebruiksoppervlakte aan de eisen van een verblijfsgebied voldoet, mag 80 m2 aan verblijfsgebied worden aangemerkt maar is niet verplicht. De meeste ontwerpers maken het oppervlakte aan verblijfsgebied zo klein mogelijk om eenvoudiger en goedkoper aan de Bouwbesluit eisen te kunnen voldoen ten aanzien van bijvoorbeeld ventilatie en daglicht.
  • De ontwerper bepaalt de verblijfsgebied indeling, mits de ruimte geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of een verkeersruimte is met een minimum van 55% van het gebruiksoppervlakte. De verblijfsgebied indeling is dus geen vast gegeven. Voor een gebouw kunnen meerdere verblijfsgebied indelingen worden gemaakt. Het gebruiksoppervlakte is wel een vast gegegeven. Het kan dus niet zo zijn dat persoon A, 100 m2 aan gebruiksoppervlakte berekent en persoon B 130 m2 voor een zelfde gebouw. Bij de verblijfsgebied indeling is dat wel mogelijk.
  • Een verblijfsgebied hoeft niet besloten te zijn. Het vloeroppervlakte van een carport of een overkapping kan aangemerkt worden als verblijfsgebied mits voor de gebruiksfunctie geen luchtdichtheidseis geldt. Voor een overige gebruiksfunctie geldt geen luchtdichtheidseis, wel voor een woonfunctie.
  • De term verblijfsgebied komt alleen voor bij de nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit. Niet bij bestaande bouw.
  • Voor een woonfunctie geldt dat een verblijfsgebied minimaal 1,8 meter breedt moet zijn, 2,6 meter hoog en het oppervlakte moet minimaal 5 m2 bedragen. Ondergeschikte bouwdelen mogen niet buiten beschouwing worden gelaten. Loopt een stalen balk door de woonkamer van een woning waardoor de vrije hoogte tussen stalen balk en vloer minder bedraagt dan 2,6 meter, dan mag het vloeroppervlakte onder de stalen balk geen verblijfsgebied zijn. De inrichting mag wel buiten beschouwing worden gelaten. Voorbeelden van de inrichting zijn de plinten, meubels, aanrechten, vensterbanken, stopcontacten, enz.
  • Wanneer een verblijfsgebied niet wordt ingedeeld in verschillende vetrekken, is het verblijfsgebied gelijk aan de verblijfsruimte.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum
© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!