>> Bouwbesluit - >> Toiletruimte

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld berekening
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de minimum aantal aanwezige toiletruimten in een gebouw. Hier vindt u een voorbeeldberekening van het aantal benodigde toiletten voor een gebouw met verschillende gebruiksfuncties.
Ga naar het voorbeeld.

 

Eisen toiletruimte nieuwbouwwoning
Een toiletruimte moet aan verschillende eisen voldoen. Al deze eisen zijn gespreid te vinden in het Bouwbesluit. Hier is een samenvatting met een uitgebreide toelichting te vinden.
Ga naar de samenvatting.

 

Veel gestelde vragen toiletruimte
Het Bouwbesluit is niet altijd even gemakkelijk te volgen voor wat betreft de eisen rondom toiletten. Ook zijn er verschillende gelijkwaardige oplossingen mogelijk.
Ga naar de veel gestelde vragen.

 

Downloads en brochures

Formaat Titel Omschrijving
Inrichting van
rolstoeltoegankelijke
toiletruimten & doucheruimten

Wenkenblad voor het inrichten van een rolstoeltoegankelijke toilet en/of doucheruimte.
Naast de criteria uit het Handboek voor Toegankelijkheid worden ook praktische suggesties gegeven.
Voor de ontwerper worden er ontwerprichtlijnen gegeven, zodat men meer ruimte heeft voor een flexibel ontwerp. 

Gelijkwaardige oplossingen Twee gelijkwaardige oplossingen worden hier beschreven:
Afmetingen van een gecombineerde groep toiletruimten.
Diepe van een toiletruimte bij een hangtoilet
Arbeidsomstandighedenbesluit Dit besluit stelt ook eisen aan toiletruimten voor bedrijven en inrichtingen.
Praktijkboek Bouwbesluit 2003 In dit praktijkboek van VROM is tevens een toelichting te vinden over toiletruimten.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum

 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!