>> Bouwbesluit - >> Gebruiksoppervlakte

>> Uitleg over gebruiksoppervlakte.


Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld gebruiksoppervlakte woning

Gegeven

Plattegronden van een woning volgens onderstaande tekeningen.

Gevraagd
Bepaal de gebruiksoppervlakte van de woning.

Oplossing
Om de gebruiksoppervlakte van de woning te kunnen berekenen moet de woning eerst worden ingedeeld in gebruiksfuncties. De woning bestaat uit een woonfunctie en een overige gebruiksfunctie als nevenfunctie van de woonfunctie (klik hier voor een uitleg). De gebruiksoppervlakte wordt nu per gebruiksfunctie uitgerekend:


Plattegrond begane grondvloer woning


Binnen de woningen zijn geen dragende binnenwanden aanwezig. De hoogte bedraagt 2600 mm. De meterkast is aangemerkt als gemeenschappelijke ruimte omdat deze ten dienst staat voor zowel de woonfunctie als voor de overige gebruiksfunctie. Omdat echter de overige gebruiksfunctie een nevenfunctie betreft, mag de meterkast bij het gebruiksoppervlakte van de woonfunctie worden opgeteld. De gebruiksoppervlakte van de begane grondvloer bedraagt:

GO woonfunctie = 8,7 x 6 + 2,9 x 0,95 = 54,96 m2
GO overige gebruiksfunctie = 2,9 x 6,14 = 17,81 m2

 


Plattegrond eerste verdieping woningBinnen de woningen zijn geen dragende binnenwanden aanwezig. Het oppervlakte van het trapgat is kleinder dan 4 m2 . Het gebruiksoppervlakte begint bij de 1500+ lijn, omdat de hoogte van een gebruiksoppervlakte minimaal 1500 mm moet bedragen. De oppervlakte ter plaatse van de dakkapel moet wel volledig worden meegeteld omdat daar de hoogte wel minimaal 1500 mm bedraagt. De gebruiksoppervlakte van de eerste verdieping bedraagt:

GO woonfunctie: 6 x 8,2 + 2,4 x 0,411 = 50,19 m2

 

Plattegrond zolder woningHet oppervlakte van het trapgat is minder dan 4 m2 . De gebruiksoppervlakte van de zolder wordt:

GO woonfunctie: 6 x 3,8 = 22,8 m2

De totale gebruiksoppervlakte van de woning wordt nu:

GO woonfunctie: 54,96 m2 + 50,19 m2 + 22,8 m2 = 127,95 m2
GO overige gebruiksfunctie: 17,81 m2


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!