>> Bouwbesluit - >> Thermische isolatie

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld: Rc-waarde van een spouwmuur

Gevraagd

Bepaal de Rcen U -waarde van onderstaande spouwmuurconstructie. Het glaswol is van fabrikant Isover Mupan Plus. Er worden 4 stalen spouwankers rond 4 mm per m2 metselwerk toegepast.


Gegevens opzoeken:
Rsi = 0,13 en Rse= 0,04 (Wand grenzend aan buitenlucht)
α = 0,05 (correctiefactor: geen glas, geen prefab, geen luchtlaag achter de isolatie > 5mm; dus overige omstandigheden vlgs NEN 1068)
λreken baksteenmetselwerk = 1,3 W/mK
40 mm luchtspouw, niet geventileerd Rspouw = 0,18 m2K/W
80 mm isolatie, minerale wol (Mupan Plus), λreken = 0,033, bevestigd met 4 spouwankers r4 mm
100 mm kalkzandsteen binnenspouwblad; λreken= 1 W/mK


Bepaal invloed van de spouwankers op isolatie:

Aspouwanker = 0,000012566 m2
Aspouwanker van 4 spouwankers (4 spouwankers in 1 m2 isolatiemateriaal) wordt dan 0,000012566 . 4 = 0,000050265 m2
Voor het isolatiemateriaal blijft dan een oppervlakte over van 1 m2 - 0,000050265 m2= 0,999949 m2m2

De gecorrigeerde λ-waarde van het isolatiemateriaal wordt aangegeven met λ'.
λ' wordt dan 0,000050265 . 50 (lambda staal)+ 0,999949 . 0,33 = 0,0355 W/mK.

Bepaal de Rm-waarden van de afzonderlijke materialen


Rm baksteen = 0,1/1,3 = 0,077
Rm isolatie = 0,08/0,0355= 2,25
Rm kalkzandsteen = 0,1/1 = 0,1

Bepaal de Rc-waardeBepaal de U-waarde


U = 1/(2,48 + 0,13 + 0,04)
U = 0,38 W/m2KConclusie

De Rc-waarde voldoet niet aan het Bouwbesluit (minimale eis Rc= 2,5 m2K/W). In de praktijk, als bouwplan toetser, kom ik met regelmaat tegen dat de correctiefactor α en de invloed van spouwankers niet in rekening wordt gebracht. Indien we deze factoren niet meenemen in de berekening wordt een Rc-waarde gevonden van 2,6 m2K/W. De constructie zal in dat geval wel voldoen aan het Bouwbesluit. Het is echter onjuist om de α en de spouwankers niet mee te nemen. De constructie mag niet toegepast worden voor een woning!

Een ander voorbeeld berekening van een spouwmuur is te vinden in dit PDF-bestand van de website Betrouwbaar Baksteen.


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!