>> Bouwbesluit - >> Thermische isolatie

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld: Rc-waarde samengestelde constructie

Gevraagd

Bepaal de Rc-waarde van de volgende houtskeletbouw buitenwand:


Vooraanzicht wand


Doorsnede over de wand


Gegevens opzoeken:
Rsi = 0,13 en Rse= 0,04 (Wand grenzend aan buitenlucht)
α = 0,02 (prefab elementen gemaakt in fabriek)
λreken hout = 0,17 W/mK
λreken isolatie glaswol = 0,035 W/mK
λreken triplex = 0,17 W/mK
λreken gipsplaat = 0,25 W/mK
Luchtspouw is sterk geventileerd. De isolatiewaarde van de buitenwandafwerking moet buiten beschouwing worden gelaten.


Oplossing:
De Rc-waarde wordt in de volgende stappen berekend conform de NPR 2068:

 • Bereken het totale oppervlakte isolatiemateriaal (sectie A) en het totale oppervlakte hout (sectie B).
 • Bereken de Rc-waarde en de U-waarde over sectie A en B.
 • Bereken de hulpgrootheid R'.
 • Bereken de gemiddelde λreken waarde over beide secties.
 • Bereken de hulpgrootheid R''.
 • Bereken de Rc-waarde over de wand.

Bereken het totale oppervlakte isolatiemateriaal (sectie A) en het totale oppervlakte hout (sectie B)

Totale oppervlakte wand:
Awand = 1,638 x 2,638 = 4,321 m2
Totale oppervlakte isolatie sectie A:
Aa = 2,524 x 0,363 x 4 = 3,655 m2
Totale oppervlakte hout sectie B:
Ab = 4,321 - 3,655 = 0,666 m2


Bereken de Rc-waarde en de U-waarde over sectie A en B.

Sectie A

Materiaal Dikte
mm
λreken
W/mK
Rm
m2 K/W
triplex 0,009 0,17 0,0529
isolatie 0,14 0,035 4
gipsplaat 0,0125 0,25 0,05
Rm totaal a     4,103

Rc;a = ((Rm totaal a + Rsi + Rse ) / (1+ α)) - Rsi - Rse
Rc;a = ((4,104 + 0,13 + 0,04) / (1+0,02)) - 0,13 - 0,04
Rc;a = 4,019 m2 K/W

Ua = 1 / ( Rc;a + Rsi + Rse )
Ua = 1 / ( 4,019 + 0,13 + 0,04 )
Ua = 0,239 W/m2 K

Sectie B

Materiaal Dikte
mm
λreken
W/mK
Rm
m2 K/W
triplex 0,009 0,17 0,0529
hout 0,14 0,17 0,824
gipsplaat 0,0125 0,25 0,05
Rm totaal b     0,930

Rc;a = ((Rm totaal a + Rsi + Rse ) / (1+ α)) - Rsi - Rse
Rc;a = ((0,930 + 0,13 + 0,04) / (1+0,02)) - 0,13 - 0,04
Rc;a = 0,905 m2 K/W

Ua = 1 / ( Rc;a + Rsi + Rse )
Ua = 1 / ( 0,905 + 0,13 + 0,04 )
Ua = 0,93 W/m2 K


Bereken de hulpgrootheid R'

R' = Awand / (Aa . Ua + Ab . Ub )
R' = 4,321 / (3,655 . 0,239 + 0,666 . 0,930)
R' = 2,896 m2 K/W


Bereken de gemiddelde λreken waarde over beide secties

λ'' = (λa . Aa + λb . Ab ) / (Aa + Ab )
λ'' = (0,035 .3,655 + 0,17 . 0,666 ) / (3,655 + 0,666 )
λ'' = 0,0558 W/mK


Bereken de hulpgrootheid R''

R''m

Materiaal Dikte
mm
λreken
W/mK
Rm
m2 K/W
triplex 0,009 0,17 0,0529
hout/isolatie 0,14 0,0558 2,508
gipsplaat 0,0125 0,25 0,05
R''m totaal     2,611

R'' = ((Rm totaal a + Rsi + Rse ) / (1+ α)) - Rsi - Rse
R'' = ((2,611 + 0,13 + 0,04) / (1+0,02)) - 0,13 - 0,04
R'' = 2,557 m2 K/W


Bereken de Rc-waarde over de wand

Rc;wand = ((a' . R' + Rsi + Rse + R'') / (1 + 1,05 . a')) - Rsi - Rse

a' is een weegfactor en heeft de volgende waarden:

Indien geldt R'< 1,05 . (R'' + Rsi + Rse)
a' = 0

Indien geldt 0,15 < λhout < 0,30
a' = 0,5

Overige gevallen
a' = 1

R'< 1,05 . (R'' + Rsi + Rse)
2,896 < 1,05 . ( 2,557 + 0,13 + 0,04)
2,896 < 2,86
Wordt niet aan voldaan

Aan de voorwaarde 0,15 < λhout < 0,30 wordt wel voldaan. Dus a'= 0,5

Rc;wand = ((a' . R' + Rsi + Rse + R'') / (1 + 1,05 . a')) - Rsi - Rse
Rc;wand = ((0,5 . 2,896 + 0,13 + 0,04 + 2,557') / (1 + 1,05 . 0,5')) - 0,13 - 0,04
Rc;wand = 2,57 m2 K/W


Conclusie

Samengevat worden de volgende Rc -waarden berekend:

 • Indien uitsluitend met het isolatiemateriaal wordt gerekend en het hout buiten beschouwing wordt gelaten:
  Rc;wand = 4,019 m2 K/W
 • Indien met de gemiddelde λreken-waarde wordt gerekend over het isolatiemateriaal en het hout:
  Rc;wand = 2,557 m2 K/W
 • Berekening conform de NPR-2068 met de hulpgrootheden R'en R''
  Rc;wand = 2,57 m2 K/W

Het mag duidelijk zijn dat het hout niet buiten beschouwing gelaten mag worden dat in de praktijk wel met regelmaat wordt gedaan bij de aanvraag om bouwvergunning!

Het verschil tussen het rekenen met de gemiddelde λreken-waarde en de berekening geheel conform de NPR-2068 is minimaal. Omdat de berekening met de gemiddelde λreken-waarde aanzienlijk minder werk is en een iets ongunstig resultaat oplevert, wordt aan deze rekenmethode de voorkeur gegeven.


Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!