>> Bouwbesluit - >> Daglicht

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Voorbeeld: Equivalente daglichtoppervlakte dakraam gelijkwaardigheid

Een dakraam grenst in de meeste gevallen niet direct aan het verblijfsgebied maar aan een onbenoemde ruimte. Een verblijfsgebied moet immers een minimale hoogte van 2,6 meter hebben. Bij de officiële methode om het equivalente daglichtoppervlak te berekenen moet een fictieve glazenwand op het verblijfsgebied worden geplaatst. Vervolgens kan met de uitwendige reductiefactor Cu het equivalente daglichtoppervlakte worden gerekend. Dat is veel rekenwerk. Bovendien geeft deze methode niet altijd reële waarden. Hoe breder de fictieve glazenwand (breedte verblijfsgebied) hoe groter het equivalente daglichtoppervlak. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet het geval. Er wordt ook wel gezegd dat de fictieve glazenwand nooit breder mag zijn dan het dakraam. De NEN2057 schrijft dit echter niet voor. Een andere manier om het equivalente daglichtoppervlak te berekenen is op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij wordt de dakraam als een opening/ gat gezien in de uitwendige scheidingsconstructie.Op het verblijfsgebied wordt de daglichtopening geprojectteerd Voorbeeld:

       


 

Ae = Ad x Cb x Cu

Ad = 1.804 x 1,34 = 2,42

α= 35 + 45 +35 + 35 + 45 +35 / 6 = 38,3
β = 28
Cb = 0,56

Ae = Ad x Cb x Cu
Ae = 2,42 x 0,56 x 1
Ae = 1,36 m2


 Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!