>> Bouwbesluit - >> Daglicht

Bouwbesluit
daglicht | gebruiksfuncties | gebruiksoppervlakte | verblijfsgebied | verblijfsruimte | spuiventilatie | thermische isolatie | ventilatiebalans | ventilatie eisen woning | ventilatieberekening garage | toiletruimte | badruimte | meterruimte | ruimte benaming | verkeersruimte | vloerafscheidingen


Stappenplan daglichtberekening

  • Stap 1, deel het gebouw in gebruiksfuncties.
  • Stap 2, bepaal de oppervlakten van de verblijfsgebieden en verblijfsruimten.
  • Stap 3, zoek de minimale equivalente daglichtoppervlakte eis op in afdeling 3.20 Bouwbesluit behorende bij de gebruiksfunctie, verblijfsgebied en verblijfsruimte.
  • Stap 4, bepaal welke lichtopeningen meetellen voor de equivalente daglichtoppervlakte.
  • Stap 5, bereken de equivalente daglichtoppervlakte per verblijfsgebied en verblijfsruimte.
  • Stap 6, controleer dat de berekende equivalente daglichtoppervlakte gelijk of groter is dan de equivalente daglichtoppervlakte eis uit het Bouwbesluit.
>> Ga naar het stappenplan

 

Voorbeelden van daglichtberekeningen

Standaard raam

Eenvoudig voorbeeld van een daglichtberekening van een standaard raam.
 
Raam met dakoverstek

Daglichtberekening met belemmeringshoek β ten gevolge van het dakoverstek met gelijke hoogte.


Raam belemmerd door muur

Daglichtberekening met belemmeringshoek α ten gevolge van de muur.
 
Raam met dakoverstek

Voorbeeld van een daglichtberekening van een raam belemmerd door een dakoverstek met variabele hoogte en breedte.

 

Uitwendige reductiefactor

Een daglichtberekening van een raam die belemmerd wordt door een serre dat als uitwendige reductiefactor in rekening wordt gebracht.
 
Dakraam

Daglichtberekening van een dakraam die niet direct grenst aan een verblijfsgebied officiële methode.

 

Dakraam gelijkwaardigheid 1


Daglichtberekening van een dakraam die niet direct grenst aan een verblijfsgebied gelijkwaardige methode.
 
Dakraam gelijkwaardigheid 2


Daglichtberekening van een dakraam die niet direct grenst aan een verblijfsgebied gelijkwaardige methode.


Veel gestelde vragen

Mag niet doorschijnend glas als daglichtopening worden gezien?

 

Bouwbesluit en daglicht

Lees hier de wettekst van het Bouwbesluit over daglicht.

 

Externe informatie over daglicht

De NEN 2057: Daglichtopeningen van gebouwen. Onmisbaar bij het maken van een daglichtberekening. Staan ondere andere tabellen met de belemmeringsfactoren vermeld.
Van Overveld - Artikel equivalente daglichtoppervlakte van een schuin raam met overstek.
Van Overveld - Artikel gelijkwaardige equivalente daglichtoppervlakte dakraam.

Door Edwin Kort
Gebruik het forum voor het stellen van vragen. Vragen die per email aan mij worden gesteld kan ik door tijdgebrek vaak niet beantwoorden. Op het forum worden bijna alle vragen deskundig beantwoord door ervaren bouwplantoetsers en adviseurs.

Edwin Kort is bouwplantoetser voor verschillende overheidsinstellingen en hoofdredacteur van Omgevingsvergunning.com en Woonhelp.com. De columns en artikelen worden op persoonlijke titel geschreven. De informatie in zijn columns en artikelen zijn niet bedoeld als aanbevelingen tot het doen van bepaalde handelingen. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.


Vragen of opmerkingen over badruimten kunt u stellen in het Bouwbesluit forum
 


© omgevingsvergunning.com 2008-2009 | opmerkingen: mail naar Edwin Kort | lees hier de disclaimer | adverteren | help mee!